Налични обучения

Course image Ролята на директора при прилагането на компентностния подход в образователната институция
Обучение
Лектор: доц. д-р Емил Бузов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Целева група: директори и заместник-директори на училища
Начална дата: 29.03.2023 г.
Крайна дата: 31.03.2023 г.
Course image Ролята на директора при прилагането на компентностния подход в образователната институция
Обучение
Лектор: доц. д-р Емил Бузов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Целева група: директори и заместник-директори на училища
Начална дата: 27.03.2023 г.
Крайна дата: 29.03.2023 г.
Course image Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция
Обучение
Лектор: доц. д-р Емил Бузов, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Целева група: директори и заместник-директори на училища
Начална дата: 22.03.2023 г.
Крайна дата: 24.03.2023 г.
Course image Стратегическо планиране при управление на образователната институция
Обучение
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: директори и заместник-директори;
Начална дата: 15.03.2023 г.
Крайна дата: 17.03.2023 г.
Course image Стратегическо планиране при управление на образователната институция
Обучение
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;
Целева група: директори
Начална дата: 13.03.2023 г.
Крайна дата: 15.03.2023 г.
Course image „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ“
Обучение
Лектор: проф. дн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;
Целева група: директори
Начална дата: 08.03.2023г.
Крайна дата: 10.03.2023г.
Course image „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ“
Обучение
Лектор: проф. дн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;
Целева група: директори
Начална дата: 06.03.2023г.
Крайна дата: 08.03.2023г.
Course image „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ“
Обучение
Лектор: проф. дн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;
Целева група: директори
Начална дата: 27.02.2023г.
Крайна дата: 01.03.2023г.