• За записване в курса е необходима еднократна регистрация с потребителско име и парола (няма нужда от нова регистрация, ако потребителя вече има такава в сайта).

Курсове

Изображение на курса Нормативна подготовка за стартиране на учебната година
Актуални
Лектор: МОН, СРСНПБ, СДСОРБ и социални партньори;
Целева група: новоназначени директори от Професионални гимназии;
Начална дата: 26.08.2024 г.
Крайна дата: 28.08.2024 г.
Изображение на курса Нормативна подготовка за стартиране на учебната година
Актуални
Лектор: МОН, СРСНПБ, СДСОРБ и социални партньори;
Целева група: новоназначени директори от училища;
Начална дата: 21.08.2024 г.
Крайна дата: 23.08.2024 г.
Изображение на курса Нормативна подготовка за стартиране на учебната година
Актуални
Лектор: МОН, СРСНПБ, СДСОРБ и социални партньори;
Целева група: новоназначени директори от училища;
Начална дата: 19.08.2024 г.
Крайна дата: 21.08.2024 г.
Изображение на курса Нормативна подготовка за стартиране на учебната година
Актуални
Лектор: МОН, СРСНПБ, СДСОРБ и социални партньори;
Целева група: новоназначени директори от училища;
Начална дата: 14.08.2024 г.
Крайна дата: 16.08.2024 г.
Изображение на курса Нормативна подготовка за стартиране на учебната година
Актуални
Лектор: МОН, СРСНПБ, СДСОРБ и социални партньори;
Целева група: новоназначени директори от училища;
Начална дата: 12.08.2024 г.
Крайна дата: 14.08.2024 г.
Изображение на курса Нормативна подготовка за стартиране на учебната година
Актуални
Лектор: МОН, СРСНПБ, СДСОРБ и социални партньори;
Целева група: новоназначени директори от училища;
Начална дата: 07.08.2024 г.
Крайна дата: 09.08.2024 г.
Изображение на курса Стратегическа визия при управление на образователната институция
Актуални
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: новоназначени директори на училища;
Начална дата: 05.08.2024 г.
Крайна дата: 07.08.2024 г.
Изображение на курса Нормативна подготовка за стартиране на учебната година
Актуални
Лектор: МОН, СРСНПБ, СДСОРБ и социални партньори;
Целева група: новоназначени директори от училища;
Начална дата: 02.08.2024 г.
Крайна дата: 04.08.2024 г.
Изображение на курса Стратегическа визия при управление на образователната институция
Актуални
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: новоназначени директори на училища;
Начална дата: 02.08.2024 г.
Крайна дата: 04.08.2024 г.
Изображение на курса Стратегическа визия при управление на образователната институция
Актуални
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: новоназначени директори на училища;
Начална дата: 31.07.2024 г.
Крайна дата: 02.08.2024 г.
Изображение на курса Стратегическа визия при управление на образователната институция
Актуални
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: новоназначени директори на училища;
Начална дата: 29.07.2024 г.
Крайна дата: 31.07.2024 г.