Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход
2024г.
Лектор: проф. дпн Вася Делибалтова, проф. д-р Адриана Тафрова и доц. д-р Снежана Томова
Целева група: учители по химия - прогимназиален етап
Начална дата: 09.05.2024 г.
Крайна дата: 11.05.2024 г.
Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход
2024г.
Лектор: проф. дпн Вася Делибалтова, проф. д-р Адриана Тафрова и доц. д-р Снежана Томова
Целева група: учители по химия - първи гимназиален етап
Начална дата: 13.05.2024 г.
Крайна дата: 15.05.2024 г.
Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход
2024г.
Лектор: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова и доц. д-р Иса Хаджиали
Целева група: учители по биология - първи гимназиален етап;
Начална дата: 01.04.2024 г.
Крайна дата: 03.04.2024 г.
Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход - ОТМЕНЕНО!
2024г.
Лектор: проф. д-р Адриана Тафрова, доц. д-р Снежана Томова и доц. д-р Ивайло Тепавичаров
Целева група: учители по химия - първи гимназиален етап
Начална дата: 27.05.2024 г.
Крайна дата: 29.05.2024 г.
Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход
2024г.
Лектор: доц. д-р Илиана Петкова, доц. д-р Ивайло Тепавичаров, гл. ас. Цветанка Дилкова и гл. ас. Михал Павлов
Целева група: учители по чужд език - прогимназиален етап;
Начална дата: 25.03.2024 г.
Крайна дата: 27.03.2024 г.