Изображение на курса Стратегическо планиране при управление на образователната институция
2023г.
Лектор: проф. дпн Тодор Танев
Целева група: директори и зам.-директори на училища;
Начална дата: 13.12.2023 г.
Крайна дата: 15.12.2023 г.
Изображение на курса Управление на образователната институция в условията на криза-практически обучения
2023г.
Лектор: доц. д-р Александър Христов и доц. д-р Васил Петков
Целева група: директори на детски градини
Начална дата: 08.12.2023 г.
Крайна дата: 10.12.2023 г.
Изображение на курса Управление на образователната институция в условията на криза-практически обучения
2023г.
Лектор: доц.д-р Александър Христов и доц. д-р Васил Петков
Целева група: директори на детски градини
Начална дата: 01.12.2023 г.
Крайна дата: 03.12.2023 г.