Изображение на курса Управление на образователната институция в условията на криза-практически обучения
Обучение
Лектор: доц. д-р Александър Христов и доц. д-р Васил Петков
Целева група: директори на детски градини
Начална дата: 08.12.2023 г.
Крайна дата: 10.12.2023 г.
Изображение на курса Управление на образователната институция в условията на криза-практически обучения
Обучение
Лектор: доц.д-р Александър Христов и доц. д-р Васил Петков
Целева група: директори на детски градини
Начална дата: 01.12.2023 г.
Крайна дата: 03.12.2023 г.
Изображение на курса 3.5. Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя
Обучение