Course image Стратегическо планиране при управление на образователната институция
Обучение
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: директори и заместник-директори;
Начална дата: 05.06.2023 г.
Крайна дата: 07.06.2023 г.
Course image Стратегическо планиране при управление на образователната институция
Обучение
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: директори и заместник-директори;
Начална дата: 17.05.2023 г.
Крайна дата: 19.05.2023 г.
Course image Стратегическо планиране при управление на образователната институция
Обучение
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: директори и заместник-директори
Начална дата: 15.05.2023 г.
Крайна дата: 17.05.2023 г.
Course image Стратегическо планиране при управление на образователната институция
Обучение
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: директори и заместник-директори;
Начална дата: 09.05.2023 г.
Крайна дата: 11.05.2023 г.
Course image Стратегическо планиране при управление на образователната институция
Обучение
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“
Целева група: директори и заместник-директори;
Начална дата: 02.05.2023 г.
Крайна дата: 04.05.2023 г.