Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход
2024г.
Лектор: гл. ас. Екатерина Томова и гл. ас. д-р Михал Павлов
Целева група: учители по чужд език - първи гимназиален етап
Начална дата: 14.06.2024 г.
Крайна дата: 16.06.2024 г.
Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход
2024г.
Лектор: проф. д-р Адриана Тафрова, доц. д-р Снежана Томова и доц. д-р Ивайло Тепавичаров
Целева група: учители по ХООС - първи гимназиален етап
Начална дата: 14.06.2024 г.
Крайна дата: 16.06.2024 г.