Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход
2024г.
Лектор: проф. дпн Вася Делибалтова, проф. д-р Адриана Тафрова и доц. д-р Снежана Томова
Целева група: учители по химия - прогимназиален етап
Начална дата: 07.05.2024 г.
Крайна дата: 09.05.2024 г.
Изображение на курса Стратегии и техники за формиращо оценяване на учениците в контекста на компетентностния подход
2024г.
Лектор: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова и доц. д-р Иса Хаджиали
Целева група: учители по биология- първи гимназиален етап
Начална дата: 08.04.2024 г.
Крайна дата: 10.04.2024 г.