Изображение на курса Стратегическо планиране при управление на образователната институция
2023г.
Лектор: проф. дпн Тодор Танев, СУ „Св. Климент Охридски“;
Целева група: директори
Начална дата: 13.03.2023 г.
Крайна дата: 15.03.2023 г.